För vad som numera är rätt länge sedan, och långt innan eko blev något på alla mans läppar, bildades föreningen Ekologiska lantbrukarna. Det har sedan starten varit en fristående förening för att främja utvecklingen och möjligheterna för det ekologiska jordbruket. Som alla föreningar hålls det förstås en årsstämma.

Det roligaste med att delta på stämmor och konferenser är alltid deltagarna.