Betespromenad hos Tomas och Mia Torsein

Ungefär en gång om året så samlar vi våra uppfödare. Då tar vi alltid tillfället i akt och lyfter våra tankar och idéer om hur vi tillsammans kan göra Sverige till ett föregångsland för hållbar köttproduktion.

I år fick vi nöjet att besöka Bältaregården där Tomas och Mia Torsein bedriver avelsuppfödning av Angus. Men det var inte avelsarbetet som Tomas pratade sig varm om, utan möjligheterna i planerad betesdrift och vikten av mångfald.

Tomas är nu inne på sin tredje säsong med planerat bete enligt Holistic management. Rent praktiskt innebär det att planera betet så att gräset och jorden mår tipptopp. Det görs enklast genom att ha en hög djurtäthet under kort tid och sedan lagom lång vila innan djuren kommer tillbaka och stimulerar platsen igen. Därför delar man in betet i mindre fållor och djuren flyttas varje till var tredje dag. Vilan mellan det att djuren har betat och kommer tillbaka, varierar efter säsong och fållans förutsättning. Det krävs därför noggrann planering och fingertoppskänsla för att räkna ut hur många dagar varje fålla skall betas för att få rätt vila i alla av dem innan man är tillbaks på ruta 1.

Betespromenaden

Det första vi klev in var en offerfålla. Nej, en offerfålla  är inte en hednisk tradition, utan en fålla man offrar på tex. vintern där djuren får gå och stödutfodras när betet i de andra fållorna är slut. Istället för att nöta på alla fållor, väljer man ut en fålla som får offra sig för de andra fållornas väl. I denna fålla hade hästarna gått under vintern, den var full med tistlar och mellan växterna fanns hård packad jord. Det är enkelt att tänka att tistlarna och skräpporna som skymtas i bakgrunden i offerfålla nr 2 är ogräs och bara onödiga. Men de finns där av en anledning och indikerar hur det är ställt med jorden under. Skräppor är bra på att bryta upp hårt packad jord, vilket gör att det senare kan bli plats för perenna gräs och örter.
2016-07-20 11.19.39

Här är hela skaran av uppfödare på promenad. Har du sett Elfhems gård, Bjällansås gård, Järpås, Mellomgården, Varebacka, Vrenninge Finnsbo, Skenekulls gård, Backgården, Västergården, Mjölsered, Katringården, Björfjäll, Mosstomten eller Gunnarsbergs Ekolantbruk på förpackningen hittar du dem här i Tomas offerfålla. 2016-07-20 11.40.20 HDR

En snabbstängselvinda och stolpar som enkelt kan sättas i och tas upp. En nödvändighet när djuren skall flyttas nästan varje dag och nya fållor måste göras i hagarna. Tillexempel kan man ändra fållindelningen under säsongen för att de producerar mer eller mindre mat än man först trott, eller att man behöver kortare eller längre vila. Då går det att göra fållorna större eller mindre så att varvet runt tar kortare eller längre tid.2016-07-20 13.03.14

I hagarna finns det permanenta stängselposter för att underlätta den temporära stängslingen.

2016-07-20 12.30.53

Vattentillförseln i fållorna är en viktig punkt. Djuren behöver tillgång till vatten varje dag. Tomas har löst det genom att lägga vattenslangar med utlöpare för att kunna flytta det mobila vattenkaret med djuren och koppla på vatten i alla fållor.2016-07-20 12.30.15

Djuren var inte så värst intresserade av finbesöket utan höll sig i skuggan av träden. Kor är inte så värst förtjusta i sol och hetta och föredrar lite kallare väderlekar. Därför behöver förflyttningen också justeras efter väderleken, under stekheta dagar behöver korna ha tillgång till skugga, något som nödvändigtvis inte finns i alla fållor.2016-07-20 12.29.25

Nyligen betad fålla, nedklippt snyggt av korna och färdiggödslad med gott om neddtrampat gräs som blir mat åt mikrolivet i jorden. Nu ska denna fållan vila till hösten innan den betas igen.2016-07-20 12.19.42

Under promenaden blev det en hel del stirrande ned i backen. Den berättar hur jorden och gräset mår och om planen man har för betet är på rätt väg.

2016-07-20 11.50.28

Tillexempel kikar man på marktäckning och plantavstånd. I tex. offerfållorna är det långt mellan plantorna och bar jord. Här i denna fållan som betades för några veckor sedan finns det gott om förna (gammalt nedtrampat gräs) som bara ligger där och väntar på att bli mat till ny jord av maskarna och mikrolivet i jorden. 2016-07-20 11.54.57

Många tror att Holistic management är ett verktyg för att planera bete, men det är egentligen ett verktyg för att hantera den komplexitet som man arbetar med när man jobbar med djur och natur. Tomas guidade vandring väckte lika många nya frågor som svar, då verktyget inte har några direkta svar, utan mer är en hjälp för att ställa rätt frågor och ta rätt beslut utifrån din kontext. 2016-07-20 11.50.25

Tidigare var det i denna fålla en ganska misshandlad vall. Det har tagit 2 betessäsonger att få gräset att växa sig starkare och längre. 2016-07-20 11.41.35

Slutligen är det inte bara intressant att vandra genom en beteshage. Det är också rysligt vackert.2016-07-20 12.43.342016-07-20 12.47.572016-07-20 12.44.21