Att anlägga en betesplan

Betesplanering på Bjällansås gård 2016

Den vanliga betesplanen i Sverige idag är att inte ha så mycket plan. Alla har förstås sitt sätt, olika mängder hagar och olika aspekter att ta hänsyn till. Men generellt sett så förs djuren ut på bete under sommaren, får kanske byta hage några gånger men för det mesta gå i hagen tills betet verkar uppätet. Men, inte längre på Bjällansås gård. Nu kikar vi där på gräsets optimala återhämtningstid, vilken storlek på flock och hagar/fållor som är optimalt, och hur vi kan spara bete till höst och vinter, så korna kan få gå ute längre om hösten. Målet är att flytta djuren varje dag, för att optimera gräsets tillväxtpotential och markens hälsa. Varför då? Jo, den mesta delen av alla resurser som läggs i tid, pengar och material för att producera kött läggs på att förbereda, underhålla och efterarbete tiden djuren står på stall. Den mesta dieseln vi förbrukar går åt till att skörda vinterfoder, köra in det, fodra djuren, gödsla ut och strö och slutligen köra ut deras gödsel på åkern vi tog vinterfodret på. Att förlänga djurens tid på bete är ett utmärkt sätt att minska vår användning av fossila bränslen och stora maskiner och låta korna göra jobbet istället.

Men, för att få betet att producera mer så krävs det en hel del planering innan. För att få ordning på alla kor och hagar vi har flög vi in en betesexpert från Åre (ja, från Åre. Jag vet att det ska flygas in folk från Stockholm när det gäller experter, men här snackar vi verkliga specialister va :). På Bjällansås gård så finns det idag ca 250 ha betesmark fördelat på 8 platser, och att få ihop logistiken av alla flockar och stängsling så krävs det ett rigoröst förarbete. Att planera förflyttningen av korna är det enkla, det är att planera hagarnas och flockens storlek, tid för återhämtning, vattentillförsel och stängsel som är den stora utmaningen. Vi använder en planeringsmodell som är en del av något som kallas Holistic management, där betesplaneringen är ett verktyg tillsammans med mål, strategier, affärsplanering, finansiell planering och markplanering.

Så nu väntar vi på att gräset skall växa sig frodigt nog att få bli betat för första gången 2016. Och alla de arrendatorer vi har som vi hyr mark av, de väntar otåligt på korna. För det är något visst med beteshagar.

2015-05-29 18.20.51 HDR