Vart är vi påväg?

När vi startade Gröna gårdar 2001 var det mest för att vi ville veta vart våra eko-djur faktiskt såldes för då som nu är det svårt för en uppfödare att få reda på vart djuren faktiskt tar vägen. Sedan snöade vi in på hur mycket bättre gräsuppfött kött är för både smak och kvalitet. Att föda upp djur är ett otroligt spännande jobb, och även om vi har kommit långt så har vi en lång väg att gå.
Därför samlades några nyfikna uppfödare + en avelsexpert på Bjällansås gård i söndags och måndags och utbytte erfarenheter. Till exempel hur vi kan lyfta vår avel från dagens trånga syn där snabb muskeltillväxt fortfarande är det vanligaste kriteriet och många andra faktorer som djurhälsa, köttkvalitet, lätta kalvningar, gott lynne och bra grovfoderomvandlare inte alltid får så mycket spelrum. Dessutom funderade vi också hur vår vi kan sköta vårt gräs bättre så våra beteshagar ger mer avkastning istället för mindre, hur vi kan minska parasitproblem på naturlig väg och vad vi egentligen skall göra för att bli av med veketågen som drar fram som ett ogräs i beteshagarna.
Kort sagt är det så, för att det skall hamna ett gott och smakrikt kött på din tallrik till middag, så krävs det både kunskap och nyfikenhet. För fullärda blir vi aldrig.
På bilden ser du Tomas, Anders, Anna, Johan och Jan. Tomas har en avelsbesätting med angus och Anders arbetar på gården. Anna driver Skenekulls gård och driver ett utvecklingsprojekt med köttkvalitet i Gröna gårdar. Johan driver Elfhems gård och är den som har kontakt med alla våra nötuppfödare och ger dem kloka råd och feedback om djuren de lämnat. Jan driver Bjällansås gård startade och är både grundare, delägare och visionär på Gröna gårdar.