Hur blev det ett Gröna gårdar?

I Dagens industri idag går det att läsa en fin artikel om min och min pappa Jans entreprenörsresa. Han startade företaget 2001 med två andra närliggande gårdar för att sälja råvarorna de producerade direkt till slutkund. På den tiden var eko något som handeln och slakterierna fnös åt och ansåg inte hade någon marknad eller framtid, så Gröna gårdar blev nog lite till på ren ilska för att motbevisa den tesen. Och jag ska nog erkänna att jag också drivit företaget vidare ibland på samma känsla. Det finns så mycket tokigheter i sättet vi producerar och distribuerar våra livsmedel, där det börjar och slutar med avsaknaden av relation.

Jag gick in i företaget 2010 genom att ringa pappa och anställa migsjälv. För mig är Gröna gårdar ett sätt att försöka bygga tillbaka relationen mellan matgästen och uppfödaren. Jag är i grunden utbildad civilekonom och får ofta frågor i affärssamanhang vad vi tjänar och avkastar eller om det finns intresse för riskapital. Då brukar jag känna mig som en trasig skiva som upprepar att för mig är den miljömässiga och sociala delen av att driva Gröna gårdar är den absolut viktigaste. Ekonomin ser jag som ett viktigt mått på företagets hälsa och tillväxtmuskler, medan den verkliga ROI:n är vad för nytta företaget egentligen gör på platserna det verkar. Så om någon vill investera i oss och acceptera att merparten av avkastningen är i miljömässigt och socialt kapital, är det förstås välkommet. Gröna gårdar ägs idag till 55 % av mig och 45 % av Jan och i våra ägardirektiv är sista raden inte en rad, utan tre. Utmaningen är att konkretisera den sociala och miljömässiga avkastningen så den blir lika tydlig som kapitalavkastningskravet.

Förhoppningsvis skriver Dagens industri en artikel om oss runt år 2021. Då har vi förstås visat svarta siffror varje år, men framförallt har vi bidragit till att fler blivit jordbrukare och de jordbruken som finns blivit ännu bättre på att bruka och inte missbruka jorden. Dessutom förstår fler att idisslare är nödvändiga som pusselbit i ett hållbart jordbruk, att den bästa maten är den du har en relation till och att en hälsosam matjord är värt mer än alla guldtackor i världen.