Våra lamm

Egentligen har Ekobonden i ett lysande inlägg redan rett ut turerna kring hur lammkött skall produceras över året. Men det är lika gott att ni vet hur det går till hos oss, särskilt som vi faktiskt har några få färska lamm på våren.

Alla våra lamm föds på våren, där tackorna blivit betäckta på hösten. Vi tillåter enbart grovfoder som mat, ensilage och hö, när de står på stall och det naturen ger ute i hagen under sommaren. Beroende på hur sommaren varit med värme, regn etc börjar lammen slaktas i augusti eller september. Efter detta är det slakt ungefär fram till jul. Detta är dels för att anpassa utbudet efter efterfrågan och kunna leverera färskt lamm under en längre period, men också för att alla lamm inte är klara exakt den 1 september, utan behöver olika långt tid på sig att växa klart och bli slaktmogna.

Då lammen, precis som all djuruppfödning som sker på djuren och naturens villkor, är beroende av väder, är det inte alltid alla lamm som föddes på våren hinner växa klart till hösten. Dessa lamm sparas då under vintern och tillväxten brukar ta fart när ljuset återvänder. Vissa är klara så vi något år kan leverera några få färska lamm till påsk, andra behöver lite längre in på våren eller sommaren på sig att bli klara.

Från vårt håll är det alltid lika märkligt kring påsk. Helt plötsligt skall alla äta lamm, lamm som färskt egentligen är bäst på hösten och en lyxvara på våren. Så vi har löst det genom att vi helt enkelt fryser in extra lamm på hösten, som vi sedan säljer på våren. Många gånger är det frestande att helt följa marknadens efterfrågan, men det fina med att vara ett företag med både en fot hos kunden och en hos uppfödaren är att vi enklare kan se till helheten istället för separata delar. Godast lammkött tycker vi det blir på grönbete.

För dig som är nyfiken på vårt lammsortiment hittar du vår lammdetaljbox här och lammfärsbox här.