Vinnarna från tipspromenaden på Öppen gård

Tack till alla som var med i vår tipspromenad på Öppen gård på Bjällansås 22 september! Här kommer samtliga tio frågor igen (rätt svar är fetstilt) samt vinnarna.

 

Fråga 1
Här på gården används en rad olika maskiner i det dagliga arbetet. En jordbrukstraktor kan användas för att dra och driva många olika, vitt skilda typer av redskap. Det gör traktorn till ett viktigt och effektivt fordon för lantbrukaren idag. I mitten av 1900-talet blev traktorer vanligt förekommande i Sverige, men innan den industriella utvecklingen var dragdjur som häst och oxe vad bonden hade till sin hjälp i arbetet på gården. Vad är en oxe för något?

1: En kastrerad tjur.
x: Ett buffeldjur.
2: En tjur som inte blivit kastrerad.


Fråga 2

Du står nu vid ensilageladan. Under vinterhalvåret äter djuren uteslutande ensilage vilket också gör att dess kvalitet blir oerhört viktig för djurens välbefinnande. Ensilage förvaras antingen inplastade i balar eller sammanpackat i plansilos. Vilken lösning man väljer beror på en rad faktorer, däribland hur långt det är mellan åkrarna och gården och vilka maskiner som finns. Men vad är ensilage?

1: Hälften råg och hälften havre som blandats försiktigt.
x: Gräs som konserverats genom en naturlig mjölksyreprocess.
2: Ett slags kraftfoder som får djuren att växa på ett effektivt sätt.


Fråga 3

Inuti den stora byggnad du nu ser framför dig finns de luftiga vinterstallar där djuren vistas i under vinterhalvåret. På vintern fyller man varje dag på med ny halm i boxarna där korna ligger och vilar och skapar på så sätt en djupströbädd för djuren. När det fylls på med ny halm uppe på den gamla sker en process som innebär, vad då?

1: Det blir ett svalt underlag för djuren.
x: Det minskar lukten i boxarna.
2: Det blir ett varmt underlag för djuren.


Fråga 4

Som du ser så ser våra djur väldigt olika ut, det beror på att djuren är korsningar av olika raser som Hereford och Angus. Att korsa olika raser gör vi för att kunna utveckla köttproduktionen genom att ta vara på de olika rasernas unika kvaliteter. Förutom de ovan nämnda raserna återfinns också Fjällko och Highland Cattle i våra besättningar. Typiskt för dessa är att de är små i storleken vilket är bra för markerna då de skapar ett mindre marktryck än de större. Att just Fjällkon är en ursprungsras präglad av det fäbodbruk som har sin historia i norra Sverige märks då kon kan bli aggressiv när hon har kalv, varför blir de aggressiva då?

1: För att de inte känner igen sin kalv.
x: För att hålla ihop flocken.
2: För att skydda sin kalv mot rovdjur.


Fråga 5

Sakerna du ser här är en del av den loppis som ordnats dagen till ära. Loppis är en talspråklig benämning av ordet loppmarknad. Namnet sägs härröra från att de kläder som bytte ägare vid de första loppmarknaderna föraktfullt påstods innehålla loppor och annan ohyra. Idag finns förutom traditionella loppmarknader också bakluckeloppis, garageloppis, kvartersloppis och bloppis. Men vad är en bloppis?

1: En loppis där det uteslutande säljs begagnade böcker.
x: En loppis i blogg-format, en så kallad bloggloppis.
2: En loppis som alltid anordnas ute i blåbärsskogen.


Fråga 6

Just nu står du framför Bjällansås gamla ladugård. En ladugård är en ekonomibyggnad på en bondgård, där kan en bonde till exempel ha sina djur eller hö. I Sverige är i välbeställda trakter ladugårdarna röda, traditionellt färgade med Falurödfärg som konserverar träet. I fattiga områden, särskilt norrut, då man inte hade råd med rödfärg, lämnades virket obehandlat. Vilken färg får obehandlat trä som står ute med tiden?

1: Brun.
x: Beige.
2: Grå.


Fråga 7

En cowgirl är en kvinnlig boskapsskötare i Nordamerika. Den manliga motsvarigheten kallas cowboy. De förknippas framför allt med usa:s 1800-talshistoria och är vanliga i berättelserna om vilda västern. Deras
uppgift var främst att hålla reda på boskap, då djuren för det mesta strövade fritt. Typiskt för dessa är sättet de håller tyglarna när de rider med en hand, detta för att kunna använda den andra handen till att…

1: Kunna styra hästen med hjälp av vinddraget.
x: Kunna hålla i hatten.
2: Kunna swinga sitt lasso.


Fråga 8

En stor del av vår köttförsäljning sker genom beställningar av köttboxar via vår hemsida. Genom sammansättningen av detaljer och färs vill vi, oavsett box, att varje kund ska få möjlighet att ta ett anatomiskt ansvar då delar från hela djurets tas till vara på. Varje nötdetalj är märkt efter vilken tillredning som detaljen lämpar sig bäst för, bland de märkningar vi har återfinns, ugn, kok, färs, grill och ja, vilken mer?

1: Ädel.
x: Gryt.
2: Stek.


Fråga 9

På Bjällansås sker de flesta kalvningarna på våren. Det innebär att betäckning av korna sker under sommarhalvåret då tjurarna går tillsammans med korna i hagen. I mitten av augusti skiljer man tjurarna från besättningen och låter de gå åtskilda under vinterhalvåret. Tjurarna på den här gården är de enda djur som köpts in utifrån. Varför köps de in utifrån?

1: För att det är roligt med lite nya djur.
x: För att på så sätt undvika inavel.
2: För att det föds för få tjurkalvar på Bjällansås gård.


Fråga 10

Odlingslotterna på Bjällansås finns inne i hagarna och får på så sätt samspela med djuren som går där. Djuren gör marken bördig vilket är en bra förutsättning för grönsaksodling. Vi har dessutom väldigt lite sniglar i våra grönsaksland vilket kan ha att göra med landens placering. Med vad gödslas de grödor som odlas på Bjällansås gård?

1: Konstgödsel.
x: Odlingarna här gödslas inte alls.
2: Stallgödsel.

Stort grattis till vinnarna:

1:a pris Startboxen – värde 500 kr
Marie Malmborg

2:a pris Presentkort – värde 200 kr
Göte Folkelius

3:e pris Presentkort – värde 200 kr
Berit Stenmark

(Vinnarna kommer att bli kontaktade via mejl.)

Njut långsamt!