Föreläsning på restaurangmanagerprogrammet

Igår var jag inbjuden av institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet för att hålla en föreläsning för eleverna på restaurangmanagerprogrammet om ekologiskt kött. Föresläsningstillfällen är alltid lika intressanta eftersom man kommer i kontakt med människor som kan reagera och ställa frågor på saker och ting man säger och gör. Jag pratade inte väldigt mycket om Gröna gårdar, utan försökte koncentrera mig på att å ena sidan berätta om idisslare generellt (kor, bufflar och får, huvudsakligen) – deras roll i olika ekosystem, och å andra sidan berätta om kött. Jag ville på sätt och vis visa att frågan ”hur producerar man kött som är av hög kvalitet?” rent praktiskt kan leda till en djurhållning som inte bara är etisk, utan även viktig för en hållbar framtid.

Om någon av er som var på föreläsningen läser det här inlägget får ni gärna kommentera här om det är något ni undrar, eller bara ge feedback om själva föresläningen – sådant uppskattas alltid!

För övrigt är ”restaurangmanagerprogrammet” förmodligen det längsta ord som hittills har förekommit på den här bloggen.