Sur över matpriserna?

Hav förtröstan! Att matpriserna stigit är i slutändan bra, för det innebär att de kostnader som uppstått, genom en illa skött penningpolitik, pandemiåtgärder och energipolitik nu tas ut till slutkund.

Och varför är det bra?

– Jo, för att alternativet är att primärproducenter, livsmedelsföretag och handlare istället för att höja priserna, går i konkurs, eller sänker sin intjäning så lågt att de behöver dra ned verksamheten på ett sätt som har negativa konsekvenser, både på kort och lång sikt. Att betala mer för den maten och dess mervärden du vill ha är inte en dålig sak. Snarare tvärtom. Det innebär att du är villig att värdera de lantbrukare och livsmedelsföretag vars produkter du vill stå bakom och ge dem rimliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet på både kort och lång sikt. Oavsett omvärldssituation.

Du som konsument kan göra som riksbankschefen föreslår. Att välja mat med färre mervärden för att dämpa effekterna av inflationen. Men då behöver du förstå, att när du väl anser dig ha råd att betala extra för betande djur, biologisk mångfald, rent dricksvatten och mat framställd utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, så kommer de företag som arbetar för det idag kanske inte finnas kvar.

Du får den maten du är villig och betala för. Så enkelt är det. Den stora frågan är dock varför våra ledande politiker och tjänstemän inte vill stå upp för det. Speciellt när merparten av den maten som produceras i Sverige är mat med många fina mervärden. Gröna gårdar som företag hade aldrig kunnat finnas eller utvecklas om inte vore för er, fantastiska kunder, som vill samma sak som våra uppfödare – att djur ska få födas upp med respekt och på artegen föda. Oavsett penningpolitik som bedrivs.

Så tack för stödet ❤️

Text av: Märta Jansdotter Aguirre, VD på Gröna gårdar.

Läs mer om vårt arbete på vår hemsida Gröna gårdar. Här hittar du även våran webbshop där du kan beställa köttboxar utformade utifrån anatomiskt ansvar, nöt- gris- får- och hjortdetaljer och Gröna gårdars egna förädlade, tillsatsfira produkter.