Kära Way Out West

Som köttföretag och livsmedelsproducent har vi sedan starten både följt debatten och forskningen kring vår köttkonsumtion och dess klimatpåverkan. Vi har därmed också granskat vår egen verksamhet kritiskt och försökt se problem och lösningar från många olika perspektiv. Vi sysslar primärt med nötdjursuppfödning, kor alltså, vilka utmålas som de största bovarna i klimatdramat. Det vi konstaterar är att det inte hänt speciellt mycket i debatten sedan FAO:s rapport, Livestock’s long shadow, ät mindre kött eller ät inget kött alls var lösningen, då som nu.

Ibland skrivs det lysande inlägg, men dessa tycks inte riktigt få fäste.

Det finns olika sätt att angripa problemet med matens klimatpåverkan, där köttet onekligen tar stor plats, tillsammans med det faktum att mycket av den mat vi producerar slängs. Men att äta mindre – eller ens att helt sluta äta kött – kommer inte bidra till vare sig en förbättring eller lösning.

Lösningen är att ändra sättet vi föder upp djur. Lösningen är att, om och när man äter kött, äta bra kött.

Som ni påpekar, vilket är korrekt, är den vedertagna kraftfodersbaserade köttdjursuppfödningen ett resursslöseri, tveklöst negativt för klimatet och i längden helt ohållbar. Vi håller helt med om att en köttproduktion som bygger på att djuren äter mat vi kan äta, odlad på mark vi kan odla egen mat på, inte håller.

Men det finns ett helt naturligt, okomplicerat, om än lite långsammare, sätt att föda upp djur på. Det är att enbart ge dem gräs. Det vill säga, låta dem beta sommartid och äta ensilage (konserverat gräs) vintertid. Då blir det inte ett resursslöseri och djuren konkurrerar då inte längre om vare sig vår föda eller mark, då mark lämpad för bete inte är samma sak som odlingsbar mark.  Faktiskt är det så att med rätt betesdrift går det att göra stora miljövinster och steg för steg beta sig till ett bättre klimat. Låter det för bra för att vara sant? Har ni 22 minuter över kan ni avgöra själva.

Slutligen vill vi tacka för en fantastisk festival och att ni har lyft debatten om vad hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion är. Men, köttfria festivaler, måndagar, tisdagar, veckor eller månader är inget värt om de inte också pekar mot en omställning i vår köttproduktion från kraftfoderbaserad till gräsuppfödd. För hur vi än vänder och vrider på ekvationen behövs djuren för produktion av vegetabilier: Utan gödsel växer det inte särskilt bra. Det är bara sunt bondförnuft.

 

Edit: När detta inlägg skrevs 2012 fanns det väldigt lite forskning på kornas potentiella effekt som kolinlagrare. Här och här kan du hitta studier som gjorts på kornas möjlighet att inte bara släppa ut kol, utan också binda det åter i marken.