Julpoesitävlingen avgjord

Tack för samtliga bidrag!

Tävlingen gick ut på att skapa en dikt med hjälp av kylskåpsmagnetorden vi skickade tillsammans med julkortet till våra kunder.

Det är en svår konst att skriva dikter av på förhand givna ord. Men begränsningen kan ibland vara en frihet och det är svårt att veta om det överhuvudtaget hade skrivits några dikter om inte begränsningen hade funnits. När jag och Signe läste igenom alla dikter slogs vi av variationen som hade uppstått bland bidragen – det är ju trots allt samma ord som varje person har haft till sitt förfogande. Ändå är dikterna väldigt olika – både i ton, tilltal och innehåll. Gemensamt för de flesta är kanske, inte så förvånande, julstämningen, annars har allt från matlagning till kretslopp och djurhållning behandlats.

Det har varit både svårt och roligt att utse vinnarna, i omvänd ordning:

3:e pris: Marie Erbéus, Fiskebäckskil
Tredje plats
Tredje plats

ut du fräsiga kviga!

ät av din gräsgröt klöver och timotej

tänk alla goda smaker

se örters ljus

misteln i grangren ge skogen marmorering

låt dagen möra natten nu

var lugn jag har hjärta och klapp

be för afton som blir midnatt

bli gott kött med vitt fett

svep färsen i guld

stek biffar som vintersnö röd

stråla tindra gör ny glädje

där kyla eller is rostat mellan snön

så kom min enda ko stjärna

till stilla ro

på grönan gård  (logga)

En dikt som i sina bombastiska språkliga rörelser blir både surrealistisk och en smula påträngande, den tar sitt avstamp i det direkta tilltalet till kvigan som sedan hyllas då hon blir till välomhändertaget kött. Här har också både årstidernas och livets gång fångats på ett sprudlande sätt.

2:a pris: Ann Ericsson och Dennis Stigson, Lycke

Andra plats
Andra plats

ljusa flingor sveper in

stilla midnatt på gården

snön blir som vintertimotej

tänk att ge alla kor gräsgjädje

i advent med smak av julklöver

En dikt som i all sin enkelhet och minimalism blir väldigt stämningsfull, med hjälp av nybildningar som ”vintertimotej” skapar den oväntade metaforer som lyfter dikten från det tradionsbunda till en helt egen betraktelse av vinterlivet hos djuren.

1:a pris: Charlotte Simonsson, Härryda

Första plats
Första plats

ljus natt

skog och gårdar

klöver timotej röda kor

nu

snön sveper in från norr

iskyla åt var man

midnatt eller dag?

Men tänk ändå

att med smaken av mör stek

och tindrande glas i stilla afton

kommer alla minnen på nytt

se där en kviga i gröna gräset!

Hjärtat blir till guld

det är glädje om vintern

En dikt som på ett poetiskt och stämningsfullt sätt återger årstidernas relation till varandra och till oss, samt fångar in en av de absolut viktigaste aspekterna av en miljöfrämjande djurhållning – nämligen att i dessa breddgrader är kött ett utmärkt sätt att bevara sommarens överflöd av gräs. Dikten avslutas fint med hur den goda måltiden väcker minnena till liv.

Grattis till er – vi tar kontakt med er inom en snar framtid!

Och för all del, sluta inte skriva dikter nu när tävligen är avgjord!