Första skörden

Jag lyckades få ett par minuter med Emil och Mattias när de tog sin lunchrast.

Emil och Mattias tar lunchrast i varsin traktor

Just nu slås vallen här utanför, på Store kärr. Det är förstaårsvall, vilket betyder att den såddes förra året, och kan slås i säkert 4 år till innan marken måste plöjas och sås om. Skörden sprids ut på marken och får ligga och torka i ett par dagar innan man pressar och rullar in den i balar.

Gräset är rätt högt och det är alltid en noga avvägning när det är dags att slå vallen. Skördar man väldigt tidigt får man en ganska energirik skörd men desto mindre mängd. Skördar man för sent så blir det å andra sidan väldigt lite energi i gräset.

Skörd av förstaårsvall på Store kärr